ПРИВАТНИМ КЛІЄНТАМ

КРЕДИТИ

Фінансова компанія надає приватним клієнтам послуги з надання споживчих кредитів.

Перелік різновидів споживчих кредитів фінансової компанії:

 • кредитна лінія на споживчі цілі під поруку;
 • кредитна лінія на споживчі цілі під поруку з графіком зменшення ліміту;
 • кредитна лінія на споживчі цілі під заставу рухомого майна;
 • кредитна лінія на споживчі цілі під заставу нерухомого майна.

Фінансова компанія не надає мікрокредити (споживчі кредити, загальний розмір кредиту за якими не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладання такого договору).

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, включаючи ліміт, на який може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування ним (від мінімального значення до максимального):

В фінансовій компанії відсутні акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції.

Вартість супровідних послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання споживчого кредиту.

Примірний договір про надання споживчого кредиту та внутрішні правила про порядок надання фінансової послуги.

Попередження про можливі наслідки для приватних клієнтів в разі користування споживчим кредитом або невиконанням ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зі сплати платежів, в розрізі кожного різновиду споживчого кредиту (файл для завантаження)

Розрахувати докладні параметри кредитних продуктів Ви можете за допомогою Кредитного калькулятора.

Державний реєстр фінансових установ розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/

Системи дистанційного обслуговування фінансової компанії відсутні.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.
Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення договору про надання споживчого кредиту споживач має право відмовитися від договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору споживач повідомляє фінансову компанію у письмовій формі. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору споживач зобов’язаний повернути фінансовій компанії грошові кошти, одержані згідно з кредитним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою кредитним договором.
Клієнт має право на дострокове повернення споживчого кредиту як повністю, так і частково, зі сплатою процентів за весь час фактичного користування споживчим кредитом. Договір про надання споживчого кредиту може бути достроково припинений за згодою Сторін.

Фінансова компанія не співпрацює з кредитними посередниками при наданні послуг фізичним особам.

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Фінансова компанія надає приватним клієнтам послуги фінансового лізингу на наступних умовах:
Процентна ставка, відсотки річних –20% річних. Авансовий платіж – від 30%.
Строк фінансування – від 12 місяців до 60 місяців.
Валюта фінансування – гривня.
Адміністративна комісія – 4% від вартості предмета лізингу.
Предмет лізингу – наземний як дорожній (автомобільний) так і спеціалізований (сільськогосподарський, будівельний та ін.) транспортний засіб.
Супровідні послуги третіх осіб (орієнтовна вартість):

 • страхування КАСКО – щорічно 5% від вартості предмета лізингу;
 • ОСЦПВ – щорічно 1500 грн.

Податки та збори:

 • збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів. Порядок оплати встановлюються Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • ранспортний податок у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Оплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів здійснюється фінансовою компанією та підлягає відшкодуванню клієнтом.

В фінансовій компанії відсутні акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції.

Примірний договір про фінансовий лізинг та внутрішні правила про порядок надання послуг фінансового лізингу.

Фінансова компанія не співпрацює з кредитними посередниками при наданні послуг фізичним особам.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕСУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки).

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Компанія не співпрацює з колекторськими компаніями

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Порядок і процедури захисту персональних даних.

ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТІВ

У випадку виникнення зауважень чи пропозицій, кожен клієнт має можливість звернутись до фінансової компанії, обравши один з наступних способів звернення:

 • письмово, шляхом надсилання звернення через оператора поштового зв'язку або шляхом подання звернення особисто, за адресою місцезнаходження фінансової компанії: 03038, місто Київ вул. Миколи Грінченка, буд. 4;
 • електронною поштою на адресу: 39314440.finexpert@gmail.com;
 • за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону: +38 (044) 221 09 27.

Якщо фінансова компанія не надала відповідь на звернення в установлений законодавством України термін або отримана відповідь не задовільнила клієнта, клієнт може звернутися до Національного банку.

Розділ "Захист прав споживачів"; офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про звернення: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Подання звернення до фінансової компанії або до Національного банку не позбавляє клієнта права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.

Порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів.