ПРО КОМПАНІЮ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39314440, створено згідно із законодавством України та рішенням Загальних зборів учасників і зареєстровано Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 22.07.2014.

Компанія включена до Державного реєстру фінансових установ відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.08.2014 р. № 2515та ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на : надання послуг з факторингу; надання послуг фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1577 від 11.05.2017 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій та поручительств, згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1577 від 11.05.2017 року анульована на підставі заявника згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №2360 від 21.11.2019 року.

Розмір статутного капіталу складає 32 702 000,00 гривень.

Керівник – Когон Ростислав Еліазарович

Відокремлені підрозділи відсутні

Компанія не співпрацює з кредитними посередниками та колекторськими компаніями.

Компанія надає наступні фінансові послуги:

1. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, а саме:

- надання коштів у позику юридичним особам;

- надання фінансового кредиту юридичним особам;

- надання споживчого фінансового кредиту;

2. Надання послуг з факторингу

3. Надання послуг фінансового лізингу


Послуги

Види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія:

  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
  • Надання послуг з фінансового лізингу
  • Надання послуг з факторингу